بالا بردن اعتماد به نفس فردی در محل کار و توانمند سازی نیروی کار

در دنیای رقابتی امروز, انگلیسی به یک ابزار ضروری برای بهبود و تقویت عملکرد پرسنلدر تجارت در تمام سطوح صنایع و کسب و کار تبدیل شده است. یک نیرو با اعتماد به نفس بالاو مهارت های خوب ارتباطی زبان انگلیسی, شرکت ها را قادر می سازد تا از مزایای بیشتری نسبت به دیگران در سطوح محلی و جهانی برخوردار شوند

نیاز های زبانی تجاری شما هرچه که باشد, ما در بر آورده شدن آنها کمک خواهیم کرد, ای ام اس تک تک اهداف و آرمان های شرکت را ارج می نهاد, بنابر این کلاس های سفارشی برگزار می شود که طراحی شده برای پاسخگویی به نیاز های خاص تجاری و شرکتی,تا نیروی کار شما قادر باشد به موثرتر در دادو ستد ارتباط برقرار کند

برنامه آموزش تجاری , بسته ای کاملا جامع است که موارد زیر رادر اختیار شرکت ها قرار می دهد

 • تیم مجرب و آموزش دیده از مدرسان انگلیسی بازرگانی
 • محیط تدریس در کلاسی کوچک
 • درگیر کردن کامل دانش آموزان از طریق عملی
 • منابع آموزشی تخصصی و روش تدریس انگیزشی برای افزایش آگاهی و یادگیری زبان
 • انعطاف پذیری برای آموزش در محل و زمان مناسب با تجارت شما
 • دوره های تخصصی مطابق با نیاز های تجاری شما

 شما با تاکید بر موارد زیر در چهار مهارت ارتباطی تمرکز خواهید کرد – خواندن, نوشتن, شنیدن و صحبت کردن

 1. مکالمه تلفنی به زبان انگلیسی-
 2. معاشرت در محل کار-
 3. نوشتن ایمیل و نامه رسمی-
 4. مدیریت و شرکت در جلسات-
 5. مذاکره-
 6. ارائه سخنرانی-
 7. تجزیه و تحلیل نمودار-
بنابر این با ما در مورد  نیاز های زبانی و اهداف تجاری صحبت کنید و با مشاوره و با جلسات مشترک راه حل هایی برای برقراری بهتر و موثر تر در ارتباط تجاری شما پیدا خواهیم کرد