فرم تماس با موسسه

به طور معمول در طول یک روز کاری جواب سوالات داده می شود.

Phone

  • +603 2181 1219 Megan Office

Address

B-7-2 and B-7-3(Unit 1-5) Megan Avenue 2, Block B, Jalan Yap Kwan Seng Kuala Lumpur.

Email

  • marketing@ems.edu.my