سفارت ایالات متحده با مراکز زبان در هشتاد و پنج  کشور همکاری کرده است تا برنامه بورس تحصیلی انگلیسی دسترسی به زبان انگلیسی را فراهم کند.

به اشتراک گذاشتن تخصصو تجربیات  ما برای گسترش مشارکت در یادگیری زبان انگلیسی

سال دو هزار و چهارده سال فراموش نشدنی برای ما بود. برنامه اکسس توسط سفارت آمریکا تحت نام برنامه بورس تحصیلی آموزش زبان انگلیسی تحقق یافت. بودجه این برنامه توسط اداره آموزشی و فرهنگی وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا در سال دو هزار و چهارده  برای ارائه آموزش زبان انگلیسی پس از مدرسه برای دانش آموزان با استعداد بین سنین سیزده تا بیست سال تامین شد. برنامه اکسس فرصتی برای دانش آموزان سراسر جهان ایجاد کرد در به دست آوردن مهارت های پایه ای زبان انگلیسی و هموار کردن مسیر برای آینده ای روشن در زمینه تحصیلی و کاری.

ای ام اس اولین و تنها مرکز زبان انگلیسی در مالزی بود که از سوی سفارت امریکا در جهت اجرای برنامه اکسس در سال  دو هزار چهارده و دو هزار پانزده  انتخاب شد. در نتیجه بیش از سی  نفر از دانش آموزان از یکی از مدارس از حومه شهر کوالا لومپور به نام تامان کاساسانتخاب که در کلاس های پس از مدرسه مرکز زبان ای ام  اس شرکت کنند.

کار با زبان آموزان جوان تجربه دلنشینی بود. از ابتدای دوره زبان آموزان مشتاق یادگیری بودند و حضور چشمگیری در کلاس هاییکه هدفشان بر آورده کردن اهداف و نیاز های یادگیری زبان آموزان بودداشتند. آموزش چهار مهارت اصلی زبان انگلیسی باعث شد دانش آموزان تشویق شوند به یادگیری زبان که منجر به حضور چشمگیر آنها در دوره های یادگیری شد, علاوه بر این , یکی از اهداف این دوره با فراهم کردن فعالیت ها و کارهای کلاسی بیشتر به منظور بالا بردن دانش و آگاهی زبان آموزان نوجوان از فرهنگ و ارزشهای آمریکایی بر آورده شد.

زبان آموزان در پایان این دوره که در سال دو هزار و پانزدهبود در یادگیری زبان انگلیسی اعتماد به نفس بیشتری پیدا کردند. بدون شک , آنها حضور خود در دوره اکسس در ای ام اس را با ارزش می دانستند. در کل همگی موافق بودند که از محتویات آموزشی اکسس لذت بردند و یادگیری زبان ادر ای ام اس به آنها این فرصت را داد که مهارت